Garancija

Sastanu se Amerikanac, Englez, Nemac i Bosanac da se dogovore ko će kopati tunel.
AMERIKANAC:
- Mi ćemo kopati tunel sa dve strane, cena je milijardu dolara. Garancija sastajanja te dve rupe je 1.5m.
ENGLEZ:
- Mi ćemo kopati sa dve strane, cena je milijardu dolara, a garancija je 1m.
NJEMAC:
- I mi ćemo kopati sa dve strane, cena je milijardu dolara, garancija je 0.5m.
BOSANAC:
- Mi ćemo kopati sa dve strane, cena je milijardu dolara.
PREDSJEDNIK:
- A garancija?!
BOSANAC:
- Pa šta će vam garancija, ako se ne sastanemo imaćete dva tunela za iste pare.